Proč Černí nejsou draci?

POZOR! INFORMACE NA TÉTO STRÁNCE MOHOU ODHALIT ČÁST DĚJE ČI ZÁPLETKY!

V knihách: Dračí oči – Černý jezdec, Dračí oči – Pramen moci, Dračí oči – Čarodějka

Jak rozeznat Draky od Černých a proč je vůbec rozlišovat?

Nejdřív odpovím na to druhé: pokud je nijak neohrozíte, Draci jsou v podstatě přátelští, nebo je alespoň nezajímáte a tudíž vás nechají být.

Černí se vás s největší pravděpodobností pokusí na potkání sežrat, nebo alespoň zabít.

Co mají společného? Jsou obrovští, umějí létat, mají velké zuby a drápy. Jejich smysly mají stejný základ, proto zrakové, čichové, sluchové a chuťové vjemy mají v podstatě stejné. Patří mezi magické bytosti, kdysi dávno byli jedním národem.

Draci jsou inteligentní mocní tvorové s vědomostmi často přesahujícími naše chápání. Stejně jako lidé, tvoří rodiny, společenství a klany. Mezi sebou i s ostatními rasami se dorozumívají pomocí mentální komunikace, protože jejich hlava, hrdlo a hlavně čumák nejsou fyziologicky uzpůsobeny řeči. Jsou barevní; zelení, modří, bílí, zlatí, červení … Jediná barva, která je jim cizí, je černá. Jejich šupiny se lesknou, září jako oheň. Mají mohutnou svalnatou konstituci, nejsou to žádné vizuny. Jejich tvář je vybavena mimickými svaly. Mají smysl pro humor, který je nám občas nepochopitelný, jsou majestátní, krásní, nevypočitatelní a úžasní.

Černíjsou samotářská nepřátelská stvoření. Rozumně neuvažují. Jsou zcela ovládáni magií, přitahuje je, posiluje, baží po ní, nejsou schopni bez ní existovat. Jsou černí. Jinou barvu u nich nenaleznete, maximálně se liší mírnými odstíny, jsou matní. Černí jsou vychrtlý, šlachovití, kost a kůže, vypadají jako přerostlé ještěrky s dlouhou, úzkou hlavou a čumákem téměř ve tvaru zobáku. Křídla mají blanitá, poloprůhledná, v poměru k tělu malá. Jejich kůže je tak průhledná, že pod ní vidíte kosti. Celkově vypadají jako kostry, na které někdo napjal starou vydělanou kůži. Jejich pohled je prázdný, jako když se díváte do tmy. Místo krve jim žilami koluje kyselina.